• STICHTING ROOMFORTHOUGHTS

  OMDAT ONZE GEESTEN ERTOE DOEN...

 • DOELSTELLINGEN

  1. De Stichting heeft ten doel het realiseren van artistieke onderzoeksprojecten die de fysische eigenschappen van gedachten te onderzoeken middels multimediale kunst en artistiek onderzoek om daarmee een maatschappelijk belang te dienen, hiermee wordt voornamelijk getracht ontwikkeling van artistieke en op onderzoek gebaseerde (digitale) empathietools voor mentale en/of fysieke gezondheid te ondersteunen, alsmede om
  werkzaamheden die stigma's over geestelijke gezondheid creëren te veranderen in een verhaal over inclusie en verbinding via (kunst)projecten, alsmede om de participatie en acceptatie van de kwetsbare mens te stimuleren in al haar werkzaamheden.

  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verrichten van activiteiten ter ondersteuning van Roomforthoughts en andere vergelijkbare en/of gelijkwaardige kunstprojecten;
  • het verrichten van fondsenwervende activiteiten, onder andere door het aanvragen van subsidies, onder ander voor Roomforthoughts;
  • het beheren van gelden voor Roomforthoughts en andere (kunst)projecten, die een sociaal maatschappelijk doel dienen;
  • het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen, waaronder het mogelijk functioneren als proriteitsaandeelhouder in samenwerking met Roomforthoughts Holding
  • het verrichten of doen laten verrichten van onderzoeksprojecten
  • en/of ontwikkelingsprojecten.

  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.